El Dr. Carles Saura i l’estudiant de doctorat Carlos M. Soto, van assistir la setmana passada a la 17a edició del Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Neurociències (SENC) que va tenir lloc a Alacant.

El congrés va començar amb la lectura presidencial de la Dra. Carmen Sandi titulada: “Who wins and who loses” en la que va parlar sobre com l’estrès i l’ansietat afecta la competitivitat social. Durant aquesta sessió, es va destacar la funció mitocondrial com a diana terapèutica de la disfunció social associada a ansietat. A més, durant el primer simposi anomenat “Gene Expression in Learning and Memory” es va assenyalar la importància de CRTC1 en la memòria a llarg però no a curt termini, i la necessitat que la cromatina estigui accessibe per una correcte regulació gènica així com per que es puguin donar modificacions epigenòmiques, com l’acetilació.

Durant el segon dia, en el Simposi titulat “Molecular basis of adult neurogenesis: from epigenetic, to transcriptional and metabolic control” es va emfatitzar la presència de cèl·lules mare neuronals (NSC) a la línia del ventricle, fora del nínxol neurogènic clàssic, de les quals hi ha diferents tipus amb diferent plasticitat i proliferació, la proporció de les quals canvia amb l’edat. Durant la xerrada plenària del Dr. Tom Mrsic-Flogel “Principles of local and long-range connectivity in the neocortex” es va parlar sobre com la connexió local es troba limitada per la similitud de la resposta i com la majoria de neurones innerven múltiples dianes intracorticals per coordinar l’activitat a través de les diferents àrees corticals.

El divendres 29, en Carlos M. Soto va presentar un pòster científic titulat: “Loss of presenilin function results in age-dependent tau phosphorylation” que tracta sobre com la inactivació de les presenilines en el model murí de la malaltia d’Alzheimer PS cDKO, causa un increment en la fosforilació de la proteïna tau.

En Carlos Soto durant la sessió de pósters

En Carlos Soto durant la sessió de pósters

Durant el simposi de l’últim dia “Neural cell fate determinants during cortical development in health and disease” es va destacar el paper de CBP, la qual s’ha vist que és necessària pel creixement neuronal i la maduració sinàptica, i proteïnes que s’uneixen a DNA com CUX1, que són importants per l’establiment de connexions entre els dos hemisferis a través del cos callós.

Finalment, la Dra. Isabel Pérez Otaño va procedir a donar per tancat el congrés, amb una xerrada sobre el paper de la subunitat GluN3 dels receptors de NMDA en la prevenció de l’estabilització i maduració de les sinapsis prematures o alterades, i en focalització de les sinapsis no utilitzades.